Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Persoonlijke ondersteuning

We kunnen u alleen goed ondersteunen als we uw persoonlijke verhaal en uw vragen kennen. In een gesprek met u kijken we welke ondersteuningsvragen er precies zijn.

U hebt contact met 1 medewerker die weet waar u behoefte aan hebt. Bij deze persoon kunt u terecht met al uw vragen. Wij zoeken samen met u naar oplossingen die passen bij uw persoonlijke verhaal. Hoe werken we?

Zorg en ondersteuning in Asten

Bij steunpunt Guido Asten kan iedereen terecht met vragen over zorg en ondersteuning. Voor bijvoorbeeld individuele ondersteuning, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen in huis, uw vervoer, het ontmoeten van andere mensen en het aangaan van sociale contacten.

Wij helpen u graag verder binnen het sociaal netwerk Asten of via een regionale organisatie. Zodat u de hulp krijgt die u nodig hebt van de juiste organisatie en de persoon die bij uw hulpvraag past. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Team Guido Asten